Curriculum Vitae
Jessica de Wolf
1971, Oude Wetering.

Opleidingen

2010 – 2015 Somatic Movement Studies, Training second phase,
Somatic Movement Institute, Haren (Gr)
Certificatie volgt na 31 december 2015.
Additionele studies voor certificatie Somatic Movement Studies:
(anatomy, physiology, kinesiology, counseling, arts, physical training, mental training and bodywork)
2015 – 2016 Tension Release Excersise certification Process,
Level 1 en 2 Dr. David Bercelli TRE LLC. Onder supervisie van Deva Laya
Guleng en Marc Doomernik, Rosmalen.
2015 Integratieve Massage,
Basis-, en vervolgcursus ontspanningsmassage. Integratieve Massage
Den Haag, Robin van Wees. Den Haag.
2014 – 2016 Medische Basiskennis,
Anatomie, fysiologie en pathologie. Hbo niveau, schriftelijk. Civas
Opleidingen Haarlem
2014 – 2016 Mindfulness based Cognitive therapy,
Counseling technieken. Hbo niveau, schriftelijk. Civas Opleidingen
Haarlem
2012 Kinesiology course
Andreas C. Fratzl D.O.- M.R.O. Integraal Medisch Centrum te Amsterdam
2008 – 2010 Somatic Movement Coach Trainee, Training first phase,
Institute Somatic Movement Studies, Haren (Gr)
1996 – 2001 Beeldende kunst, 3D / Beeldhouwen,
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (Cum Laude)
Tentoonstellingen
2015 Tentoonstelling Zomergasten 2015,
Groepstentoonstelling. Installatie:Titel: Are your interpretations bringing you
home. Haagse Kunstkring, Den Haag.
2009 Het Getij van de Tijd,
Solo, foto tentoonstelling Vereniging Luxus, Den Haag
2009 Performance n.a.v. film Non Decisive 3,
Performance i.s.m. Paul Klaui ,Stichting Kunstwerk Pand Paulus, Schiedam
2008 Betaalbare kunst expo,
Groepstentoonstelling, Galerie Haags, Den Haag
2008 50% for free, Ground Three,
Groepstentoonstelling, Maakhaven, Den Haag
2007 Ground two,
Groepstentoonstelling, Maakhaven Den Haag.
2006 Ground one,
Samenwerkingsproject, Dunk. Non Decisive 3, Ruimtevaart. Den Haag
2002 Standplaats RKD / Academie.
Groepstentoonstelling,Stedelijk museum de Prinsenhof, Delft
2001 Debuut tentoonstelling,
Groepstentoonstelling, Pulchri Studio, Den Haag
Projecten
2008 Ground three: For Sale! festival voor nieuwe kunst en muziek.
Initiatief, conceptontwikkeling, uitvoering: totaalinstallatie 50% for free!
Maakhaven, Den Haag.
2007 Ground two: festival voor vernieuwende kunst en muziek
Initiatief,organisatie uitvoering groepstentoonstelling Maakhaven, Den Haag
2006 Ground one, Dunk project
Film: Non Decisive 3. (Concept ontwikkeling en acteer werk) Haagse
broeddagen
Publicaties
2015 “Even though we are all made up of the same elements, embodiment is
a personal experiential process”.
Uitgave in eigen beheer.
2008 S.MAG2,
“geen zee” magazine over kunst en cultuur aan/in zee, kunstenaarsinitiatief
Satelietgroep, Den Haag
2006 Look into my eyes baby,
Kunstenaarsboek, op uitnodiging van Iwan van ’t Spijker, Den Haag Marcus
Shimizu Berlijn
Artistieke nevenactiviteiten
2007 – 2010 Bestuur Maakhaven Den Haag:
Herinrichting Broedplaats Maakhaven ter ondersteuning en bevordering van
de interne structuur en realisatie van de project hal.
2008 Kunsteducatie werk.
Stichting Mus.e. De La Reyschool, De la Reyweg, Transvaalkwartier-Midden,
Den Haag
1994 – 2000 Radio Tonka
Illegale underground radio Den Haag:
– 1994 – 1995 Peternera: de zwarte Madonna van Radio Tonka, wekelijks
programma op tape.
– 1995 – 1996 Live Maraton uitzending, samenwerking met Cor Lagerwal,
2 weken 24 uur per dag uittzenden, kerst en oud en nieuw, tevens inluiding
Radio Tonka dagelijks live in de ether.
– 1996 – 2000 Maandelijkse live uitzending van 22:00 uur – 02:00 uur