English version

Jessica de Wolf graduated from the Royal Academy of Art, The Hague in 2001. In 2008 she entered the Somatic Movement Institute and is concluding her Somatic Movement Studies.

In her visual research she considers man as a living organism. She enters into developmental processes from embodiment, and based on that embodied experience. Consciousness, awareness, presence and perception in relation to evolution and our planet are essential there. It is her starting-point, on the level of process as well as substantial, to integrate body awareness in her work.

It is my finding man is driven by assumptions, convictions and concepts in all his movements, without checking their relationship with the reality of being. My research therefore concerns the embodiment of being human in the first place, without being led by assumptions I aim to come at a concept free perception, in order to enter into new relationships from there”.

Nederlandse versie

Jessica de Wolf is als beeldhouwer in 2001 afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag. In 2008 gestart bij het Somatic Movement Institute en in de laatste fase van Somatic Movement Studies.

In haar beeldend onderzoek beziet ze de mens als levend organisme. Vanuit belichaamd gewaarzijn (embodiment) gaat ze ontwikkelingsprocessen aan die gebaseerd zijn op die belichaamde ervaring. Bewustzijn, gewaarzijn, aanwezigheid en perceptie in relatie tot evolutie en onze planeet nemen daarbij een centrale plaats in. Het is haar uitgangspunt zowel inhoudelijk als procesmatig lichaamsbewustzijn te integreren in haar werk.

In mijn bevinding wordt de mens, in doen en laten, gedreven door aannames, overtuigingen en concepten, zonder na te gaan hoe deze in relatie staan tot de realiteit van het zijn. Mijn onderzoek gaat daarom in de eerste plaats over de belichaming van het mens zijn en zonder me te laten leiden door aannames, te komen tot een concept-vrije beleving, om van daar uit nieuwe relaties aan te gaan”.